Vallavolikogu istungid

2009. a. oktoobris valitud volikogu liikmed

 

 

Eelmise volikogu koosseis:

Tagumises reas vasakult: Merle Samuel, Endel Evert, Venda Liivak, Harri Kattel, Aili Küttim, Artur Valk

Esimeses reas vasakult: Ketlyn Päll, Svetlana Reinmets, Anne Kattel.