Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2023, June
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE august 2010

16.08.2010

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE

VALLAMAJAS :                    17. augustil   kell  10 - 17
                                            19. augustil   kell  10 - 13 VALITSEJAMAJAS:             18. augustil   kell   13 - 15
LAUKA PÄEVAKESKUSES:  18. augustil   kell   11 - 12
 
Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746
 
Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:
·        eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid
·        jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:
·        tegelik korteriüür või hooldustasu;
·        kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
·        tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
·        tarbitud elektrienergia maksumus;
·        tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
·        maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;
·        hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile
·        täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal.
·        tegelik olmejäätmete veotasu
 
Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:
·        ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
·        puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
·        riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolme- ja enamalapselise ja kolmikuid kasvatava pere toetust;
·        riigi tagatisel antavat õppelaenu
·        tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi, sõidutoetust ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.
 
NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 1000.- krooni, teised pereliikmed 800.-;üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 200.- krooni;
 
Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse täiendavalt kirjalik loetelu, milles on nimetatud taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad :
·        kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
·        sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
·        väärtpaberid väärtpaberiseaduse tähenduses.
Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.

 

>>
TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE august 2010

  Kõrgessaare Vallavalitsus