Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavolikogu istung 11. märtsil 2011 kell 15.00 vallamajas.

04.03.2011

Kutsun kokku Kõrgessaare Vallavolikogu istungi 11.märtsil 2011 kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:

  • vallavanema info; politseikonstaabli aruanne.

  1. Tuuleenergeetika teemaplaneeringu kooskõlastamine.

  2. Kõrgessaare Vallavolikogu 10.06.2005 määruse nr 61 “Kõrgessaare valla jäätmehoolduseeskirja” muutmine.

  3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenus.

  4. Revisjonikomisjoni 2011 tööplaan.

  5. Kõrgessaare valla 2011 aasta eelarve vastuvõtmine.

  6. Muud küsimused.


 

Aili Küttim

Vallavolikogu esimees

>>
Kutse
>>
Tuuleenergeetika teemaplaneeringu kooskõlastamine
>>
Kõrgessaare Vallavolikogu 10.06.2005 määruse nr 61 „Kõrgessaare valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine
>>
kaardid-jäätmehooldus
>>
Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenus
>>
Revisjonikomisjoni 2011. aasta tööplaan
>>
Kõrgessaare valla 2011. aasta eelarve