Uudiste arhiiv

Teadmiseks

13.04.2011

Eesti Merevägi viib ajavahemikul 25. aprill kell 16:00 kuni 29. aprill kell 05:00 läbi Hiiumaa ning Vormsi ümbruses siseriikliku miinitõrje harjutuse, mille käigus otsitakse ning vajadusel lõhatakse ajaloolisi lõhkekehi.
 

Alade, kus õppus toimuma saab, üldkoordinaadid on:
5916.038N 02152.088E
5915.057N 02314.314E
5845.736N 02312.423E
5846.699N 02151.354E
Mereväe poolseks kontaktisikuks on Mereväe Staabi operatiiv- ja planeerimisosakonna operatiivjaoskonna ülema ülesannetes leitnant Marek
Mardo - tel 717 1731, e-mail marek.mardo@mil.ee