Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavalitsus teatab

14.03.2012

Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla ühisveevärgi (veetrassi) vesi vastab joogivee kvaliteedi nõuetele nii keemiliste kui mikrobioloogiliste näitajate osas.
Joogivee vastavust nõuetele kontrollitakse üks kord aastas. Analüüsi tulemused on tehtud akrediteeritud laboris 27.09.2011. Analüüsi tulemustega saab tutvuda vallamajas.