Uudiste arhiiv

HIIUMAA 2020: Taastuvenergia tegevuskava

06.11.2012

Hiiumaa 2020 : Taastusvenergia tegevuskava (eesti keeles)

Hiiumaa 2020 : SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (ENG)