Uudiste arhiiv

Detailplaneeringud

14.11.2012

Kõrgessaare Vallavalitsuse 01.november 2012 korraldusega nr 242 võeti vastu Kalana küla Vähendi maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-47. koostatud detailplaneering näeb ette maaüksuse jaotamise ning ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 03.-16.detsember 2012. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku perioodil võimalik tutvuda Kõrgessaare vallamajas (Kõpu tee 8 Kõrgessaare) ja valla avalike dokumentide registris aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=20428

 

Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta on võimalik Kõrgessaare Vallavalitsusele esitada kuni avaliku väljapaneku perioodi lõpuni e-kirja teel valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee või kirja teel Kõpu tee 8 Kõrgessaare Hiiumaa 92201