Uudiste arhiiv

Detailplaneeringud

15.02.2013

Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.jaanuar 2013 korraldusega nr 11 võeti vastu Kõrgessaare aleviku Tööstuse tee 13 maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-72. Koostatud detailplaneering näeb ette maaüksuse jaotamise ja uuele krundile ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks.
Detailplaneeringuga on kõikidele huvilistel võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 04.-17.märts 2013 Kõrgessaare vallamajas ja aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=20984

Kõrgessaare Vallavalitsuse 24.jaanuar 2013 korraldusega nr 12 kehtestati Kalana küla Vähendi maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-47. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda aadressil http://avalik.amphora.ee/KORGESSAAREVV/document.aspx?id=20428

Kõrgessaare Vallavalitsuse 31.jaanuar 2013 korraldusega nr 25 võeti vastu Kauste küla Tõnismaa maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-65. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jaotamise ja uutele kruntidele ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks.
Detailplaneeringuga on kõikidele huvilistel võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 04.-17.märts 2013 Kõrgessaare vallamajas ja aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=20940