Uudiste arhiiv

Detailplaneeringud juuli 2013

16.07.2013

Kõrgessaare Vallavalitsuse 11.juuli 2013 korraldusega nr 158 võeti vastu Kalana küla Läänemere maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Projektbüroo tööle nr 13-26. Koostatud detailplaneering on kehtivat detailplaneeringut muutev hoonestusala paiknemise osas ja näeb ette maaüksuse ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 05.-18.august. Ettepanekuid ja vastuväiteid on võimalik esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni. Väljapaneku perioodil on detailplaneeringuga võimalik tutvuda Kõrgessaare vallamajas ja aadressil http://avalik.amphora.ee/korgessaarevv/document.aspx?id=21673.