Uudiste arhiiv

Vallavolikogu korralise istungi kutse 08.02.2008

01.02.2008

>>
Vallavolikogu korralise istungi kutse 08.02.2008
>>
Eelnõu: Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
>>
Eelnõu: Palgakorralduse alused
>>
Eelnõu: Kõrgessaare valla munitsipaalõppeasutustes pedagoogiliste töötajate töötasustamise alused
>>
Eelnõu: Kõrgessaare Vallavalitsuse (asutusena) teenistujate koosseis ja struktuur ning teenistujate palgamäärad ja palgatingimused.
>>
Eelnõu: 2008 aasta vallaeelarve vastuvõtmine