Uudiste arhiiv

Tähelepanu kutselised kalurid ja teised kalandusega seotud isikud

09.05.2008

Meetme kohta info Põllumajadusministeeriumi kodulehel ja Riigi Teatajas

>>
Kalanduspiirkondade säästva arengu meede 4.1