Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas

30.05.2008

 Kõrgessaare Vallavalitsus teatab:


Kõrgessaare Vallavalitsus otsustas 28.05.2008 algatada:

  1. Pihla küla KÕRTSI kinnistu detailplaneering kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks (korraldus 147);

  2. Kõpu küla MARI kinnistu detailplaneering ehitusõiguse määramiseks (korraldus 148).

Mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist Pihla küla KÕRTSI kinnistul ja Kõpu küla MARI kinnistul