Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2021, March
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

Toimetulekutoetuse vormistamine märtsis 2008

11.03.2008

 

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE


VALLAMAJAS :  13. märtsil kell    10 - 14 

                            17. märtsil kell    10 – 15

VALITSEJAMAJAS:  19. märtsil kell   10 - 12

LAUKA PÄEVAKESKUSES:   19. märtsil kell   13 – 15

 

Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746

 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:

·        eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid

·        jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:

·        tegelik korteriüür või hooldustasu;

·        kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;

·        tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;

·        tarbitud elektrienergia maksumus;

·        tarbitud majapidamisgaasi maksumus;

·        maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;

·        hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile

·        täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal.

·        tegelik olmejäätmete veotasu

 

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

·        ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;

·        puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;

·        riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolme- ja enamalapselise ja kolmikuid kasvatava pere toetust;

·        riigi tagatisel antavat õppelaenu

·        tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi, sõidutoetust ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.

NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 1000.- krooni, teised pereliikmed 800.-;üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 200.- krooni;

 

Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse täiendavalt kirjalik loetelu, milles on nimetatud taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad :

·        kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;

·        sõidukid liiklusseaduse tähenduses;

·        väärtpaberid väärtpaberiseaduse tähenduses.

Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.

>>
TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE märts 2008

  Kõrgessaare Vallavalitsus