Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Uudiste arhiiv
  Manalateed läinud
  Sündis uus vallakodanik
  Pildigalerii

2022, July
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Uudiste arhiiv
Prindi
 
 

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE mai 2009

14.05.2009

TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE

VALLAMAJAS : 18.mail kell 10-15

                       19. mail kell 10 -15

VALITSEJAMAJAS: 20. mail kell 13 - 15

LAUKA PÄEVAKESKUSES: 20. mail kell 10 - 12

Vajadusel täiendav info sotsiaalnõuniku telefonidel 46 22492 ja 5055746  

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb kaasa võtta:

 • eelmise kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid tõendavad dokumendid:
 • tegelik korteriüür või hooldustasu;
 • kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
 • tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
 • tarbitud elektrienergia maksumus;
 • tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
 • maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on 3-kordne elamualune pind;
 • hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile
 • täiendava kuluna võib arvesse võtta päevases õppevormis õppiva perekonnaliikme ühiselamu kulu õppetöö tegeliku toimumise ajal.
 • tegelik olmejäätmete veotasu

 

Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:

  • ühekordseid toetusi riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
  • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, v.a. puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
  • riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolme- ja enamalapselise ja kolmikuid kasvatava pere toetust;
  • riigi tagatisel antavat õppelaenu
  • tööturuteenuste ja –toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi, sõidutoetust ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.

  NB! Toimetulekupiir on perekonna esimese liikme kohta 1000.- krooni, teised pereliikmed 800.-;üksikvanemal on õigus saada perele koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 200.- krooni;

  Toimetulekutoetuse esmataotlemisel esitatakse täiendavalt kirjalik loetelu

  , milles on nimetatud taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad :

  • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
  • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
  • väärtpaberid väärtpaberiseaduse tähenduses.

  Toimetulekutoetuse vormistamisel tuleb teavitada muudatustest eeltoodud loetelus.

  >>
  TOIMETULEKUTOETUSE VORMISTAMINE mai 2009

    Kõrgessaare Vallavalitsus