Uudiste arhiiv

Vallavolikogu korralise istungi kutse 16.05.2008

08.05.2008

 KUTSE                                                                               8. Mai 2008

  
Kõrgessaare Vallavolikogu istung toimub 16. Mail 2008 kell 15.00 vallamajas.
Päevakorras:
  • vallavanema infotund.
1.      Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri, I lugemine;
2.      Kõrgessaare valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, I lugemine;
3.      Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord, I lugemine;
4.      Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneeringu “ Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine” lähteseisukohtade kinnitamine.
5.      Revisjonikomisjoni arvamus.
Vallavalitsuse seisukoht.
Audiitori järeldusotsus.
Kõrgessaare valla 2007 majandusaasta aruande kinnitamine.
6.      Muud küsimused.
 
 
  
Harri Kattel
Vallavolikogu esimees

 

>>
Vallavolikogu korralise istungi kutse 16.05.2008
>>
Eelnõu - Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
>>
Eelnõu - Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord
>>
Eelnõu - Kõrgessaare valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
>>
Eelnõu - ”Kõrgessaare valla üldplaneeringu” teemaplaneeringu “Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine” lähteseisukohtade kinnitamine
>>
Kõrgessaare valla 2007. aasta majandusaasta aruanne
>>
Eelnõu - Kõrgessaare valla 2007. aasta majandusaasta aruande kinnitamine