Uudised
Kontakt
Meie vald
Ametlik

 
 

 
  Ühinemine 2013
  Ühinemisleht
  Juhtkomisjoni protokollid
  Rahvakoosolekud
  Elanike küsitlus
  Valla Teataja
  Tuletornid
  Külalisele
  Sümbolid
  Ajalugu

2024, June
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ühinemine 2013
Prindi
 
 

Kärdla linna ja Kõrgessaare valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine https://www.riigiteataja.ee/akt/104072013013

Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine

Taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Küsitlustulemused Kõrgessaare vallas

Küsitlustulemused Kärdla linnas

Esitatud ettepanekud Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu projekti (05.04.2013)

Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu projekti avalikustamine

Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu projekt on avalikustatud ajavahemikul 14.märts kuni 04.aprill 2013 Kõrgessaare Vallavalitsuses, Kõrgessaare Raamatukogus ja teeninduspunktides Laukal ja Kõpus ning Kärdla Linnavalitsuses ja Kärdla Linnaraamatukogus. Materjalid on avalikustatud ka mõlema omavalitsuse kodulehtedel www.korgessaare.ee ja www.kardla.ee.

Ettepanekud ja vastuväited ühinemislepingule ja selle lisadele esitada kirjalikult hiljemalt 04. aprillil 2013 Kõrgessaare Vallavolikogule (Kõpu tee 8, Kõrgessaare vald või e-posti aadressil valitsus@korgessaare.hiiumaa.ee) või Kärdla Linnavolikogule (Keskväljak 5a, Kärdla või e-posti aadressil valitsus@kardla.ee)

Lisa 1 ühinemislepingu seletuskiri

Lisa 2 Kõrgessaare valla 2011 aasta auditeeritud aastaaruanne

Lisa 3 Kärdla linna 2011 aasta auditeeritud aastaaruanne

Lisa 4 Ühineva omavalitsusüksuse kaart

Lisa 5 Ühinemistoetusest tehtavate haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute vajaduse põhjendus ja eelarve

Lisa 6 Volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus.

Lisa 7 Hiiu valla finantsstrateegia prognoos aastani 2017

Hiiu valla struktuur (infoks)

Ülevaade Kõrgessaare valla laenukoormustest seisuga 01.01.2013 (infoks)

Ülevaade Kärdla linna laenukoormustest seisuga 01.01.2013 (infoks)

Omavalitsuste eelarvestrateegiad 2013 (infoks)

  Kõrgessaare Vallavalitsus