Uudiste arhiiv

Kõrgessaare Vallavolikogu korraline istung

06.09.2013

KUTSE

Kutsun kokku Kõrgessaare Vallavolikogu istungi 13.septembril 2013 kell 15.00 vallamajas.

Päevakorras:

  • Vallavanema info.
  1. Hiiu valla eelarve koostamise kord.
  2. Hiiumaa arengustrateegia 2020+.       Otsuse eelnõu
  3. Osalemine Hiiumaa Kunstide Kooli loomises.
  4. Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri.
  5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.   Kaardid
  6. Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine.
  7. Audiitori määramine.
  8. Kõrgessaare valla 2013.aasta II lisaeelarve.
  9. Muud küsimused.

 

Aili Küttim

Vallavolikogu esimees